Elever i särskolan har utretts fel

Elever sitter i ett klassrum och skriver på papper.
Skolinspektionen kritiserar Lidingö stad för hur kommunen har placerat elever i särskolan.
Nu riskerar kommunen 1 miljon kronor i vite om bristerna inte åtgärdas.

Skolinspektionen har granskat grundsärskolan och gymnasiesärskolan på Lidingö och har hittat flera brister i hur eleverna har placerats.

Inför att en elev ska placeras i särskola ska en social, pedagogisk, medicinsk och psykologisk bedömning göras av eleven. Där har Lidingö stad brustit i rutinerna och inte gjort tillräckliga dokumentationer. Totalt handlar det om 19 elever i gymnasiesärskolan och elva elever i grundsärskolan. Nu måste utredningarna kompletteras.

”Det är fruktansvärt olyckligt”

Anette Burman är verksamhetschef för barn- elevhälsa i Lidingö stad.

– Det här kom inte som en överraskning. Arbetet med att förbättra det här påbörjades redan i höstas.

Hur ska ni göra för att förbättra rutinerna?

– Vi har upprättat ett centralt mottagningsteam och tagit fram rutiner för hela handläggningsprocessen. I det teamet behandlar man varje mottagande och säkerställer att allt underlag finns och är korrekt innan vi fattar något beslut.

Vad kan du säga till de som drabbats?

– Det är bristande hantering av dokumentationen vilket är fruktansvärt olyckligt och vi ser mycket allvarligt på detta. Det skadar självklart förtroendet. Särskolan har en mycket uppskattad verksamhet och personalen gör ett fantastiskt jobb. Det jag kommer att göra nu är att skyndsamt och målinriktat arbeta för att rätta till de brister som finns.

Måste åtgärdas senast den 15 november

Kommunen har till den 15 november på sig att åtgärda bristerna, annars kräver Skolinspektionen totalt en miljon kronor i vite för grundsärskolan och gymnasiesärskolan.

– Som ordförande i utbildningsnämnden ser jag mycket allvarligt på Skolinspektionens slutsatser. Det är utmärkt att nya rutiner fastlagts, men det krävs ett fokuserat arbete för att rätta till historiska fel. Nämnden kommer nu att följa upp att arbetet med de nya rutinerna genomförs så att liknande fel inte upprepas, säger Hans Barje (M), ordförande i utbildningsnämnden.

Sedan tidigare har Skolinspektionen konstaterat att Lidingö stad måste förbättra rutinerna vid kränkande behandling i förskolan. Dessutom har kommunen fått kritik för att inte alla grundskolor har tillgång till studie- och yrkesvägledare, att det inte finns en psykolog på Hersby gymnasium och att undervisningen på vuxenutbildningen inte planeras, följs upp och utvecklas som den ska. Dessa brister ses dock som mindre allvarliga och har inte hotat med vite i dessa fall. De måste dock åtgärdas till hösten.