Elever sköter sin närvaro

Hässelby–Vällingby Hässelby och Vällingbys skol­elever är mer i skolan än snittet i staden. Eleverna var borta 1,6 procent av tiden utan giltigt skäl, vilket är 0,2 procentenheter under snittet i staden.

När det gäller den giltiga frånvaron, som sjukdomar och annan ledighet landade siffran på 6,6 procent. Totalt i Stockholm låg siffran på 6,8 procent.