Elever tar med sig ­skolpengen till solen

Hittills i år har tolv elever från Sollentuna gått i skola utomlands.

Elise Bodin följde med en kompis till ­thailändska Huay Yang i januari och pluggade i den svenska skolan på orten i en månad.

De senaste åren har många ­skolor blivit striktare med att bev­ilja elever ledigt under längre perioder utanför loven.

Ett sätt att lösa ekvationen är att helt enkelt fortsätta sin skolgång på resmålet, och Sollentuna är en av de kommuner som tillåter att elevens skolpeng kan gå till skolgång utomlands – så länge skolan följer den svenska läro­planen.

Hittills i år har 12 elever från Sollentuna fåt lov att ta med sig skolpengen utomlands. En av dessa är Elise Bodin, 16, som tillbringade januari månad i Thailändska Huay Yang och fortsatte sin skolgång på Svenska skolan på orten.

– Jag följde med en kompis, hennes farmor och farfar har ett hus där, berättar Elise.

Även om innehållet lektioner och läxor var det samma som hemma var det mycket som var annorlunda med skolgången där, säger Elise som rekommenderar andra att prova ett miljöombyte.

– Det var lugnare, mindre stressigt. Och vi hade idrotts­lektioner på stranden.

Av de 12 Sollentunaelever som har gått i skola utomlands i år har fem gått i Thailand. Tre elever har vistats i Australien, två i Qatar, och en vardera i Peru och Indien.

I Sollentuna har möjligheten funnits i flera år och efterfrågan har varit relativt konstant över tid.

– Det är ingen större omfattning på det här så det är svårt att se några trender, men min bild är att det ligger på en ganska konstant nivå, säger Anders Nilfjord, ställföreträdande chef på barn- och utbildningskontoret på ­Sollentuna kommun.

Den som ansöker om att ta med sig skolpengen utomlands behöver inte ange något skäl till varför man vistas i landet. ­Anders ­Nilfjord gissar dock att det i de flesta fall handlar om att föräldrarna arbetar utomlands i en ­period, även om längre semesterresor också förekommer.

– Det handlar om att vi vill ­tillgodose kommunmedborgarnas önskemål, säger Anders Nilfjord.

Fakta

Så kan du säkra skola i solen

I vissa fall kan familjer som bor i Sollentuna ta med sig skolpengen utomlands. Bland annat måste undervisningen motsvara nivån i svensk grundskola.

På kommunens hemsida finns komplett information om de krav som måste uppfyllas

Att flytta skolpengen innebär ingen extra kostnad för kommunen.

Källa: Sollentuna kommun