Elever tar strid för hotade musikklasser

Många elever deltog i demonstrationen förra veckan.
Många elever deltog i demonstrationen förra veckan.
De populära musikklasserna i Tyresö är hotade. I förra veckan gick musikeleverna ut i strejk – med sång.

– Vi vill ha kvar musikklasserna som de är, säger Viktor Carlsson.

Sången hörs ända ner i Tyresö centrum. Man skulle kunna tro att det pågår en konsert uppe på skolgården. Väl där ser man att det handlar om en demonstration, eller kanske en manifestation. Eleverna håller i plakat med texter som ”Vi vill ha kvar Anne” och ”Vi är barn, vi är många”.

Musikklasseleverna demonstrerar för att få ha kvar klasserna och sin lärare.

– Dels protesterar vi mot att musikklasserna splittras, dels mot att vi inte fått någon information om förändringarna. Enligt skollagen ska vi informeras innan det fattas beslut, så att vi har en chans att vara med och påverka, men det har vi inte fått, säger Emma Berglund.

– Dessutom vill vi ha kvar vår lärare Anne Aaltonen Samuelsson. Hon ska förflyttas och vi har inte fått någon förklaring till varför. Samtidigt utsågs hon till årets kulturpersonlighet i år av kommunen. Hon är otroligt begåvad och viktig för musikklasserna, säger Viktor Carlsson.

Det har nu även bildats en Facebookgrupp och en blogg där bland andra före detta elever skriver. Tyresösångaren Erik Linder skriver till exempel om vad Tyresö musikklasser betytt för honom på sin blogg.

– Vi har fått ett enormt stöd från föräldrar och andra elever. Det här är helt frivilligt och kommer att räknas som ogiltig frånvaro, men väldigt många ville vara med. Vi har inte fått någon respons från skolledningen, säger Viktor Carlsson.

Rektorn Kia Broomé kommenterar bara demonstrationen med att konstatera att det var elevernas val.

– Musikklasserna kommer inte att ha kvar ett eget arbetslag. I fortsättningen ska vi arbeta åldershomogent, säger hon.

Eleverna anser att de inte informerats eller fått vara med och påverka, vad säger du om det?

– Det har varit helt klart för mig vad föräldraföreningen och eleverna tycker. Jag har tagit hänsyn till detta men ändå fattat ett annat beslut. Det är jag som fattar beslut om organisationen.

Kia Broomé vill dock inte diskutera enskilda personalärenden.