Anställd skadad av fallande filmduk

Lidingö En anställd på en förskola i Lidingö skulle ordna filmvisning. Men filmduken trilskades och föll ner och träffade den anställde i huvudet så kraftigt att denne fick en hjärnskakning.

Olyckan inträffade i slutet av oktober och nu är händelsen anmäld som en arbetsskada till Arbetsmiljöverket.