Elever tvingas byta skola var tredje år

Sofiebergsskolan
Skola nummer ett. Sofieberg har inte längre mellanstadium.
Fornuddens skola
Skola nummer två. Eleverna från Sofieberg går automatiskt till Fonuddens skola F-6.
Kumla skola
Skola nummer tre. Till slut hamnar eleverna på Kumla skola för att gå årskurs 7-9.
Trots att det finns en kommunal F-9-skola i Trollbäcken, kommer elever i området att behöva gå i tre olika skolor – innan gymnasiet.
– Vi känner oss överkörda, säger en förälder.

I höstas beslutade Tyresö kommun att de skulle lägga ner mellanstadiet på Sofiebergsskolan. Detta för att göra plats till fler förskoleklasser.

– I senaste analysen såg vi att vi behöver fler förskoleklasser i Trollbäcken. För att se till att skapa det, beslutade vi att Sofiebergsskolan skulle bli F-3-skola, säger Johan Ahlkvist som är verksamhetschef för grundskolan på Tyresö kommun.

Nu ser det ut att få konsekvenser för elever som går på skolan idag. De riskerar nämligen att behöva gå i tre olika skolor under grundskoletiden.

Skolbyte – skolbyte – skolbyte

Elever som idag går på Sofiebergsskolan kommer att placeras automatiskt i Fornuddens skola efter lågstadiet. En skola som idag bara har årskurser F-6. Detta innebär att eleverna kommer att behöva byta skola igen när de börjar högstadiet.

– Föräldrar och elever känner sig totalt överkörda och ohörda. Beskedet innebär en dubbel bestraffning, dels tvingas eleverna lämna en skola de en gång aktivt valt, dels tillåts de inte välja skola vid tvångsförflyttningen. Kommunen vägrar att möta oss föräldrar och hitta en lösning, säger föräldern och Trollbäckenbon Malin Karlunden.

Nästa termin kommer hon att ha tre barn på tre olika skolor, den äldsta på Kumla skola, mellanbarnet på Fornudden och yngsta dottern har fått plats på Sofiebergsskolan.

– Man känner sig lurad. Vi har ju utgått från att våra barn som går på Sofiebergsskolan ska gå till Kumla skola, för så har det alltid varit innan. Jag har pratat med många föräldrar som inte har haft en aning om att deras barn kommer att placeras i Fornuddens skola efter trean, säger Malin Karlunden.

Fullt på Kumla skola

Nu frågar sig hon och många föräldrar med barn på Sofiebergsskolan varför de inte kan få plats på Kumla skola istället, så de på så sätt slipper ett skolbyte. En del elever kommer att få plats där, men långt ifrån alla.

– Det är fullt på Kumla skola. Hade det funnits plats hade självklart alla som velat fått gå i Kumla istället. Vi väntar just nu på svar på hur många elever från Sofiebergsskolan som kommer att få en plats på Kumla skola, säger Johan Ahlkvist.

Anledningen till att elever från Sofiebergsskolan garanteras plats på Fornuddens skola istället för Kumla skola är för att det tillhör samma rektorsområde.

Enligt Johan Ahlkvist ska det här problemet lösas när Fornuddens nya skolan har byggts klart, en F-9 skola. Men detaljplanen som fullmäktige har klubbats har mött mycket kritik och är överklagad.

Lösningen: ny skola 2021

– Prognosen är att vi ska ha en ny skola i Fornudden 2021-2022, en F-9-skola. Gör du ett skolval i år till Sofiebergsskolan, så kan du gå i Fornudden hela vägen till nian. Om den nya skolan inte blir klar enligt plan,  kan det bli så att de som går på Sofiebergsskolan nu måste byta skola igen till högstadiet, säger Johan Ahlkvist.

Men de elever som redan går på Sofiebergsskolan kommer att behöva byta skola flera gånger. Först till Fornuddens skola, sedan till Kumla.

– Vi valde ju Sofieberg för att sedan få gå på Kumla skola. Nu känns det som att skolvalet inte längre är fritt, för vi hade ju valt annorlunda om vi vetat hur det skulle bli. Jag tycker att det är vansinningt. Det är ju inte vi föräldrar eller elever som har beslutat att lägga ner mellanstadiet på Sofiebergsskolan, säger Malin Karlunden.