elever vill ha en ny sporthall

SPÅNGA Elever från klass 79 på Spånga grundskola har skrivit ett medborgarförslag till stadsdelsnämnden med en önskan om en sporthall i Spånga. De tycker att ängarna bakom Spånga IP vore en bra plats.

Stadsdelsnämnden skickade förslaget vidare till idrottsförvaltningen, som höll med om att det var en bra idé men förklarade att ängarna är tänkta som parkmark.

Förvaltningen har länge framfört att det råder brist på idrottshallar i Stockholm och delar de ungas idé om att det är viktigt med vettiga fritidssysselsättningar.