Eleverna fick för dålig undervisning

Energigymnasiet får svidande kritik från Skolinspektionen.

Dålig undervisning och för lite elevinflytande är några av bristerna.

– Bra att vi vet vad vi ska jobba mot, säger rektor Beate Ackell.

Skolinspektionen riktar nu skarp kritik mot den fristående skolan Energigymnasiet i Upplands Väsby.

Gymnasiet har ett stort antal brister inom flera områden, slår Skolinspektionen fast efter att de besökte skolan i höstas.

Eleverna har inte fått den undervisning som de har rätt till, vare sig på skolan eller på den arbetsplatsförlagda utbildningen. Detta på grund av hög personalomsättning, obehöriga lärare och bristande ledarskap, anser Skolinspektionen.

Vidare får elever med särskilda behov inte tillräckligt med stöd och eleverna har inte haft tillräckligt med inflytande över utbildningen.

Energigymnasiets rektor, Beate Ackell, tog över som ny rektor i somras och beskriver det som om att hon tog över en skola i kaos.

– När jag kom in saknades det tillräckliga rutiner, vilket vi nu jobbat stenhårt på under hösten och vintern, säger hon.

Hon berättar att fler personer nu anställts för att förhindra personalomsättningen och att skolan infört nya rutiner för att öka elevinflytandet, bland annat genom att ha regelbundna klassråd och elevråd. En specialpedagog har även anställts för att elever med särskilda behov ska få rätt undervisning.

Men när det gäller rätt behörighet för lärare är det något som har visat sig svårare att rätta till.

– Det är brist på yrkeslärare, speciellt inom VVS. Men på sikt jobbar vi för att endast ha behöriga lärare, säger Beate Ackell.

Energigymnasiet startade i Upplands Väsby 2009, den första årskullen gick ut trean i somras.

Förra våren var enligt skolinspektionen mycket turbulent på skolan.

Den dåvarande rektorn avskedades och flera lärare slutade sina anställningar.

Men nu ska stämningen på skolan vara bättre, enligt Beate Ackell.

– Vi har gjort stora förändringar och fler är på gång. Det är bra att Skolinspektionen varit här så vi nu vet vad vi ska jobba mot, säger hon.

Fakta

50-tal elever

Gymnasiet har ett 50-tal elever, främst från Upplands Väsby, som utbildas inom VVS, till exempel som rörmokare.

Den pedagogiska idén är att ”handens och hjärnans” arbete ses som lika viktiga.

Gymnasiet startade 2009 och har en systerskola i Täby.

Källa: Energigymnasiet