Eleverna gav sina lärare goda betyg

I vanliga fall är det eleverna som får betygen.

Nu har de gett tillbaka med samma mynt – och satt omdömen på lärarna i Täby.

Läraren bemöter sina elever med respekt, lektionerna är väl förberedda och undervisningen lockar till nyfikenhet. Det är några påståenden vars sanningshalt högstadieeleverna i Täby fått bedöma. Ungdomarna har betygsatt sina lärare i svenska och matte på en skala mellan 1 och 10. Och betygen är relativt höga.

Svenskalärarna får i snitt en stark sjua både av pojkarna och flickorna. I matte är omdömena ännu högre och medelbetyget hamnar på ungefär 8 för lärarna.

Eva Wittbom (FP), ordförande i barn- och grundskolenämnden anser dock att det inte är siffrorna som är mest intressant.

– Viktigast är att det här används för att se över sådant som kanske behöver förbättras på skolorna, säger hon.

Visst kan betygssättningen vara obehaglig för enskilda lärare men fördelarna är ändå stora, menar Eva Wittbom.

– Det är bra att man som lärare får veta om det finns sådant man eventuellt behöver ändra i sin undervisning, säger hon.

Det är tre år sedan som Täbys lärare fick betyg första gången. Modellen har inte varit okontroversiell. En av dem som varit skeptisk är Christina Flack, ordförande för Lärarförbundet i Täby.

– Principiellt tycker vi att det är undervisningen och inte enskilda lärare som ska utvärderas men nu har ju det här pågått ett tag. Resultaten har varit positiva och elevenkäten är inget som gett anledning till konflikt, säger Christina Flack.

Totalt deltog åtta högstadieskolor i utvärderingen.

Fakta

Elevernas betyg på lärarna

(Sammanlagt betygsatte 431 elever 18 olika påståenden)Källa: Täby kommun