Eleverna i Värmdö får mindre pengar än andra

SFI-eleverna i Liljeholmen tvingas byta skola.
Budgeten för skolverksamheten i Värmdö går inte bara ihop sig utan visar plus 15 miljoner, enligt utbildningsnämnden.
Det går bra för skolorna i Värmdö, rent ekonomiskt. Åtminstone enligt utbildningsnämndens prognos som visar på 15 miljoners överskott för 2016. Men det är inte konstigt - när ett barn i förskoleklass kostar nära 14 000 kronor mindre än riksnsittet, menar en kritisk opposition.

Enligt utbildningsnämnden lyckas skolverksamheten i Värmdö inte bara gå ihop utan har till och med gått med plus 15 miljoner. När siffrorna redovisades på utbildningsnämndens senaste möte var oppositionspartierna dock inte sena med att reservera sig mot uppgifterna.

Socialdemokraterna menar att Värmdös skolor och förskolor bedrivs långt under kostnaden för landet i stort. I Värmdö ligger kostnaden per elev i förskoleklass på 44 600 kronor, medan snittet ligger på 58 500 kronor i riket.

”Med en differens på 13 900 kronor måste antingen lönen hållas nere eller barngrupperna hållas uppe. Detsamma gäller för grundskola och fritidshem” skriver partiet i protokollsanteckningarna.

– De som får betala för den låga kostnaden är barnen och personalen. Med stora barngrupper och låg personaltäthet är det slitsamt att utveckla kvaliteten i verksamheten, säger Karin Aaseby (S), andre vice ordförande i utbildningsnämnden.

Ett område som visar på underskott är nämligen förskolorna. Av 27 förskolor i Värmdö, där även öppen förskola och pedagogisk omsorg ingår, går 15 ihop sig. 12 stycken gör det inte. Totalt prognostiserar förskolan ett underskott på nära två miljoner kronor. Pengarna ska tas från tidigare års överskott.

Hur kan Värmdö ha lägre kostnader per barn utan att det har bäring på kvaliteten? Den frågan ställer sig Vänsterpartiet som menar att en balans i förhållande till nuvarande budget bara innebär för lite personal.

Även Miljöpartiet reagerar på att Värmdö kommun har så låg kostnad per elev jämfört med länet och riket i övrigt under 2015.

”Skillnaderna är anmärkningsvärt stora” skriver de.

Marie Bladholm (M), utbildningsnämndens ordförande, säger att man får ta siffrorna med en nypa salt.

– Jag håller inte riktigt med oppositionen och vidhåller att förskoleverksamheten är jättebra och att vi har hög kvalitet. Men vi har lite lägre personaltäthet jämfört med andra kommuner och lite lägre kostnader för förskoleklasser, det har vi haft de senaste åren. Man har legat lite lågt. Men det har vi jobbat på att få upp och nu ska vi satsa mer på förskolan, säger hon.