Eleverna sviker St Martin – krisplan ska vända trenden

Många lediga platser på St Martin.
Många lediga platser på St Martin.
Eleverna sviker kommunala St Martins gymnasium och politikerna börjar bli rejält oroade för skolans ekonomi.

Nu ska en åtgärdsplan tas fram för att vända trenden.

Den första antagningsstatistiken till gymnasiet är klar och för St Martin, Sundbyberg kommunala yrkesprogramsgymnasium, lämnar den mer att önska. Två av 17 platser fylls på textilprogrammet, fyra av 17 på måleri.

10 elever har antagits till frisörprogrammet, 20 platser är lediga. Sundbybergs politiska styre är oroliga och anser att skolans tradition av årliga ekonomiska underskott behöver brytas.

– Vi har behovs av fler sökande till St Martin. Det följer en nationell trend att de teoretiska programmen ökar medan yrkesprogrammen minskar, säger gymnasie- och grundskolenämndens ordförande Morgan Lindqvist (M).

Vad åtgärdsplanen ska mynna ut i, om man tillexempel bör tillföra teoretiska program, är oklart. I september räknar förvaltningen med att planen ska vara klar.

Efter första antagningen är 74 av de 124 platserna på skolan lediga. Förvaltningschefen Svante Tolf påpekar att siffran brukar ändras till den slutgiltiga antagningen, men betonar att det behövs rådas bot på underskottet.

– St Martin har höga lokalkostnader samtidigt som elevkullarna på gymnasiet vikt nedåt i landet och i regionen, förra året var rock bottom. Det är allvarligt när en verksamhet inte håller ekonomin. Nu ska vi ta fram en plan för att få ordning på den, säger han.