Elevers betyg kan få sättas av rektor

Elever kan i höst bli betyg­satta av lärare som inte undervisar dem, och kanske inte ens jobbar på skolan.

Efter den 1 juli krävs nämligen lärarlegitimation för att kunna sätta betyg – något som många lärare i Botkyrka och Salem i dag saknar.

Under detta läsår har Skolverket samlat in statistik över hur många lärare som har lärarlegitimation på skolorna runt om i Sverige. Enligt statistiken saknar var tredje lärare i Salem och nästan var­annan lärare i Botkyrka lärarlegitimation.

En förklaring till siffrorna är att många lärare som har tagit lärarexamen ännu väntar på att få sin legitimation. Väntetiden hos Skolverket är just nu 9–12 månader.

Samtidigt arbetar i dag omkring 130 lärare i Botkyrkas kommunala skolor utan lärarexamen. Dessa kan inte få lärarlegitimation.

– Eftersom man måste vara legitimerad lärare för att sätta betyg kan det ställa till det, säger Anders Magnusson, kvalitetscontroller på utbildningsförvaltningen.

En av skolorna i Botkyrka som just nu arbetar med att hitta legitimerad personal är Brunnaskolan i Hallunda. Där saknar var fjärde lärare den utbildning som krävs för att få legitimation, enligt Skolverket.

– Vi kommer att söka personal till fem tjänster där vi i dag inte har legitimerade lärare. Vi har även flera lärare som fortfarande väntar på sin legitimation från Skolverket, säger Susie Broqvist Lundegård, rektor på Brunnaskolan.

Det kan bli så att lärare som undervisar elever i höst inte får sätta betyg. Då måste man ta in en legitimerad lärare utifrån som gör det.

– Flera lärare har redan sagt att de inte vill betygsätta elever som de inte själva undervisar. Det blir också en märklig situation för eleven att läraren som de träffar i klassrummet inte är den som sätter betyget, säger Susie Broqvist Lundegård.

– Det kommer att bli svårt att hitta tid i schemat för det. Och om det inte finns lärare som kan sätta betyget får jag som rektor göra det.

Andra rektorer Lokaltidningen Mitt i pratar med säger att det kan bli aktuellt att ta in legitimerade lärare från andra skolor för att kunna sätta betyg om det behövs.

Enligt de nya reglerna får en lärare utan lärarlegitimation inte heller undervisa. Men det går att göra undantag om skolan till exempel inte har kunnat rekrytera en legitimerad lärare till tjänsten.

– Troligtvis kommer många av de lärare som inte är legitimerade att fortsätta jobba även en tid framåt, eftersom det är svårt att hitta lärare, säger Anders Magnusson på förvaltningen.

Botkyrka kommun har arbetat med frågan sedan 2011. Man har gått in på individ­nivå och lagt upp planer för varje lärare för att höja behörigheten i skolorna. Men problemet kvarstår.

– Det finns inte tillräckligt många lärare för att alla skolor endast ska ha behöriga lärare. Det är ett allvarligt läge, en av våra tuffaste utmaningar, säger Ebba Östlin (S), ordförande i utbildningsnämnden.

I förra veckan beslutade utbildningsnämnden att tillsätta en så kallad framtidskommission som ska tackla just de här frågorna. En tvärpolitisk grupp ska jobba med bland annat fackrepresentanter för att ta fram konkreta förslag på hur de kan höja behörigheten.

Ni har vetat om reglerna länge, är det inte för sent?

– Nej, det tycker jag inte. Vi har arbetat med de här frågorna länge. Men trots det måste vi satsa mer, och det gör vi nu, säger Ebba Östlin.

Susie Broqvist Lundegård på Brunnaskolan är en av många rektorer som letar med ljus och lykta efter behörig personal.

Fakta

Så ser situationen ut på skolorna