Elevombud kräver bättring

Upplands Väsby Barn- och elevombudet kräver att Väsby kommun förbättrar arbetet med att förhindra kränkande behandling av elever.

Bakgrunden är en anmälan som kom in i början av juni. Anmälan gällde en elev som kände sig kränkt av andra elever på sin skola. Barn- och elevombudet anser att skolan varken har utrett kränkningarna eller vidtagit de åtgärder som lagen kräver.

Skolan har fram till den 23 augusti på sig att redovisa de förbättringar som man har gjort.