Elevs prov tappades bort

Kungsholmen En elev som pluggat på ett gymnasium på Kungsholmen fick IG i en mattekurs i sitt slutbetyg då skolan slarvat bort ett provresultat.

Det var efter att eleven hade gjort ett omprov i Matte B i november 2012 som hon fick ett muntligt besked att hon var godkänd.

Men betyget rapporterades inte in.

Efter påtryckningar från eleven och hennes föräldrar meddelade skolan att provet är borta och har erbjudit eleven en gratis omprövning.

Eleven har nu anmält händelsen till skolinspektionen som ska utreda fallet.