Elkänsliga vill inte ha mast

Vallentuna Svenska UMTS Nät AB fick i fjol bygglov för att bygga en mobilmast i Vada, norr om Vallentuna. Masten är 54 meter hög och ligger i närheten av Angarnsjöängens naturreservat.

Tre fastighetsägare menade att masten var hälsofarlig och överklagade bygglovet. De skriver att de är elöverkänsliga och att de bosatt sig i området för att det är fritt från strålning.

De menar också att antalet fåglar har minskat sedan andra master satts upp i närheten.

Mark- och miljödomstolen avslår nu överklagandet. Utbyggnaden av trådlös kommunikation är för viktig, menar de.