Ellavallen rustas för 3,6 miljoner kronor

Ellavallen rustas för 3,6 miljoner kronor. Bland annat ska en ny aktivitetsyta, med möjlighet att spela tennis och futsal, och bättre belysning ordnas.

Men åsikterna om parken är delade bland grannarna.

Efter sommaren sätts arbetet med Ellavallen igång som en del av komunens uppdaterade parkpolicy.

Detta är en redan befintlig park till skillnad från ­Hägerneholmsparken, vilket är en helt ny park, i stadsdelen runt Arninge och Skavlöten.

Tillsammans med Åkerbyparken är Ellavallen först ut att omvandlas till en stadsdelspark.

– I den första etappen ska vi anlägga en allaktivetets­yta som bland annat kommer att innehålla tennislek och en futsalplan som är en variant av fotboll, säger Joakim Wallin, projektledare för arbetet med Ellavallen.

Förslag på vad parken ska innehålla har tagits fram genom en medborgardialog som hållits under våren.

– Intresset har varit rätt stort, det har varit en strid ström av åsikter som kommit in, säger Joakim Wallin.

Allaktivetsytan kommer att anläggas på grusplanen, något som innebär att det årliga valborgsmässofirandet kan behöva flytta från parken.

– Det vore väldigt tråkigt om valborgsfirandet försvinner till förmån för någon aktivitetetsyta. Parken är bra som den är och valborgselden är en väldigt uppskattad tradition, säger Erik Netz som bor i närheten av parken.

Niklas Byström är där­emot mer positiv till upprustningen av parken.

– Jag bor i närheten och hängde mycket där när jag var mindre. Det är roligt att det ska bli möjligt att utöva flera sporter där. Men det är förstås tråkigt om valborgsfirandet måste flytta på sig, säger han.

Joakim Wallin säger att kommunen just nu håller på att leta efter en plats i området där elden kan anläggas i fortsättningen.

– Förhoppningen är att hitta en plats så nära parken som möjligt.

Under 2016 ska stadsdelsparken vara klar. Ut­över en allaktivtetetsyta ska bland annat lekplatsen i parken rustas upp. Det kommer även att finnas fler sittplatser och mer belysning när allt är klart.

Totalt har kommunen räknat att upprustningen av Ellavallen kommer att kosta 3,6 miljoner kronor.

Fakta

Så fungerar park-och miljöpolicyn

Policyn ska klassificera alla kommunens parker som stadspark, stadsdelspark, grannskapspark eller fickpark

Syftet med policyn är skapa en heltäckande bild av Täbys alla parker.

Särskilda riktlinjer och specifika mål finns för varje park.

Tyngdpunkten ligger på att utveckla parkernas rekreativa värden.

Källa: Täby kommun