5 000

föräldrar har nappat på stadens erbjudande om föräldrastödsträffar som kommer att handla om hur du stärker barnens självkänsla samt hur du förbättrar relationerna i familjen.