ANNONS

Ellevio söker tillstånd för sjökabel

Mälarhöjdsbadet
Om några år kan Mälarhöjdsbadet vara kvitt luftledningen som förfular badplatsen.
Arbetet med att ersätta luftledningen mellan Bredäng och Beckomberga med mark- och sjökabel fortsätter.
Bolaget Ellevio har nu ansökt om tillstånd hos mark- och miljödomstolen, om att få anlägga en sjökabel mellan Sätravik och Ängbybadet, på andra sidan Mälaren.
ANNONS

Anläggandet av en sjö-och markkabel mellan stamstationerna i Bredäng och Beckomberga ingår i projektet Stockholm Ström, vars syfte är att förbättra strömförsörjningen och frigöra mark för byggen inom Stockholmsregionen.

Planen är att markkablar ska gå från Beckomberga till Ängbybadet. Där ska sjökablar ta vid. De ska alltså löpa från Ängbybadet, in i sundet mellan Drottningholm och Kärsön, vidare in i sundet mellan Kungshatt och Fågelön, och därefter vika av söderut till Sätravik i Sätra. Från Sätravik ska sedan markkablar gå till Bredäng.

Till skillnad från dagens kapacitet på  220 kV ska de framtida kablarna ha en kapacitet på 400 kV.

Finare landskapsbilder

Den ansökan om tillstånd som Ellevio lämnade in hos mark- och miljödomstolen i Nacka i slutet av februari gäller alltså sjökablarna, som kräver både muddring, borrning och anläggande av skyddsmaterial på vissa delar av sträckan. I den miljökonsekvensbeskrivning bolaget låtit göra anser man inte att det blir några negativa följder för miljön, annat än marginella. Tvärtom framhåller man att sjökablarna är en förutsättning för att luftledningarna på land ska kunna monteras ner, något som kommer att förbättra landskapsbilden. Det kommer att vara till glädje för till exempel besökare i Lovö naturreservat och badgäster vid Mälarhöjdsbadet.

De föreskrifter som finns för Sätra naturreservat gör dock att man måste söka separat tillstånd hos kommunen, både för land-och sjökabeln. Det är också i Sätra naturreservat man bedömer att miljön påverkas mest, eftersom ett mindre antal träd måste fällas.

Färre ställen att ankra på

När det gäller sjötrafiken kommer färjorna till och från Drottningholm att påverkas under arbetstiden. Det blir också ankringsförbud för fritidsbåtar längsmed sjökablarna, vilket kommer att minska möjligheten att ankra utanför Drottningholms slott.

Vid sjömätningar har man hittat möjliga marina fornlämningar. Länsstyrelsen har fastslagit att Ellevio måste anlägga kablarna minst 30 meter från dem. Om det inte är möjligt måste mer noggranna marinekologiska utredningar göras, för att ta reda på om det verkligen rör sig om fornlämningar.

Starten planeras 2019

Senast den 24 april ska remissinstanserna – däribland Skärholmens stadsdelsförvaltning – ha inkommit med sina synpunkter till mark- och miljödomstolen i Nacka. Sedan dröjer det ytterligare några år innan arbetet kan starta, om man får klartecken. Planen är att arbetet ska starta i mitten av 2019. Sedan kommer det att ta cirka två år att dra både sjö- och landkablarna, som ska spänningssättas år 2021–2022. Dagens luftledning kan monteras ner tidigast 2022, enligt planerna.

ANNONS