Elljusspår i Runby kan förlängas

Ett av elljusspåren i Runbyskogen kan komma att förlängas. Det föreslår kommunens Teknik- och fastighetsutskott.

Tanken är att ansluta det elljusspår, som idag slutar vid Mor Olas backe nere i Kairo, till spåret som går vid Runbyskolan. Det skulle skapa en rundslinga vilket det inte är idag.

Tjänstemännen skriver i sin utredning att motionsspåren i Runby förväntas blir mer använda i framtiden när närliggande Eds allé byggs färdigt.

Vintertid är dagens motionsspår inte heller optimala eftersom det vid skidåkning uppstår farliga möten mellan åkare.

Beslut om ett förlängt elljusspår ska fattas av kommunstyrelsen.