Elljusspår vid Flaten utreds

En medborgare vill ha elljusspår i Flatens naturreservat, något som stadsdelsförvaltningen ställer sig positiv till. Men runt sjön blir det inget elljusspår.
En medborgare vill ha elljusspår i Flatens naturreservat, något som stadsdelsförvaltningen ställer sig positiv till. Men runt sjön blir det inget elljusspår.
Ett elljusspår som binder ihop Sköndal och Flatens naturreservatet, detta är något som nu kan bli verklighet.

Förslaget ska utredas av förvaltningen.

Anlägg ett elljusspår från den nya bebyggelsen i Sköndal, vidare mot Orhem och skogarna runt Flatensjön. Detta stod i ett medborgarförslag som inkom till stadsdelen i februari. Personen tyckte även att man skulle anlägga ett elljusspår runt Flatensjön.

Stadsdelsförvaltningen har nu sagt sitt om ärendet och frågan ska utredas vidare. Förvaltningen håller med om att möjligheten att springa eller promenera runt i Flatens naturreservat och den nya bebyggelsen i Sköndal behöver stärkas upp.

Förvaltningen skriver att man först behöver göra en känslighetsanalys innan ett elljusspår anläggs. För att skydda de känsliga delarna av naturreservatet. Studien kommer att utföras under våren.

Det planerade elljusspåret skulle i sådana fall bli en kortare sträcka med nära till kommunikationer och p-platser.

Ett elljusspår runt sjön kommer det däremot inte att bli. Förvaltningen vill bevara känslan av orörd vildmark runt sjön, och dessutom skulle kostnaderna bli för höga.

Torsdag den 17 mars ska Skarpnäcks stadsdelsnämnd fatta beslut om förslaget.