Elnätet rustas upp – ska minska strömavbrotten

Eyob Yehdego visar en nätverksstation i Ulvsunda som precis håller på att rustas upp.
Eyob Yehdego visar en nätverksstation i Ulvsunda som precis håller på att rustas upp.
I år startar en stor satsning på att rusta upp och öka kapaciteten på elnätet i Hässelby-Vällingby.

Flera mil ny kabel ska grävas ner och alla luftburna ledningar ska bort till 2020.

En av satsningarna på elnätet i Hässelby-Vällingby handlar om att ta bort de luftburna ledningarna som fortfarande finns i villaområden.

Att gräva ner dessa ledningar bidrar till en bättre stabilitet i nätet eftersom de påverkas av väder och vind. Men avbrotten beror också på att en del kablar nått slutet på sin livslängd eller på överbelastning.

De allra flesta strömavbrotten beror dock på yttre påverkan.

– De som bygger kommer åt våra kablar när de schaktar och gräver, säger Eyob Yehdego, områdesansvarig för västerort på elbolaget Ellevio.

Så var fallet när över 8000 kunder i Hässelby villastad blev av med strömmen den 22 januari. Då var det grävarbetet med Förbifart Stockholm som kommit åt kablar.

Fram till 2020 ska Ellevio lägga 400 miljoner kronor på upprustning av elnätet i västerort. Upprustningen innebär fler grävarbeten framöver. Det kommer även att göras stora satsningar på nätverksstationer, ett 40-tal ska bytas ut. Även det stora ställverket i Hässelby villastad kommer att moderniseras och få högre kapacitet de närmaste åren.

Kommer upprustningen innebära färre strömavbrott?

– Ja, det kommer att märkas, säger Eyob Yehdego.