ANNONS

Därför är elsparkcykeln inte alls så bra för miljön som du tror

Elsparkcyklar utsläpp av koldioxid
Bara om en resa med elsparkcykeln ersätter en bilresa blir det en miljövinst, enligt flera forskningsrapporter.
Elsparkcyklarna marknadsförs ofta som ett miljövänligt alternativ. Men enligt flera studier blir det bara en miljövinst om turen ersätter en bilresa, något som få av användarna gör, enligt en enkät av SR Ekot.
ANNONS

Flera forskningsstudier har på senare tid pekat ut att elsparkcyklarnas miljöpåverkan är långt större än vad som marknadsförs.

I en nyligen publicerad rapport – en livscykelanalys – från North Carolina State University visas att en elsparkcykel ger upphov till utsläpp på 125 gram koldioxid per kilometer.

I en uträkning av SR Ekot är det ungefär hälften av utsläppen från en normalstor bil, fem gånger mer än en person som åker stadsbuss och 30 gånger mer än en person på tunnelbanan. Det betyder att en tur med en elsparkcykel bara blir en miljövinst om den ersätter en bilresa.

Bara 2 hade ersatt bilen

Men i en enkät som Ekot gjort på stan med 100 elsparkcyklister var det bara två personer som hade valt bort bilen till förmån för elsparken.

Hälften av de tillfrågade skulle – om elsparkcyklarna inte fanns – annars ha promenerat, tio procent skulle ha cyklat och fler än var tredje skulle ha åkt kollektivt.

Enligt uträkningen av transporttypernas utsläpp betyder det att de 100 elsparkcyklisterna kan ha orsakat 10 gånger så stora utsläpp med sin resa jämfört med om de hade tagit det alternativa transportsättet.

Andra forskningsstudier som riktat ljus mot elsparkcyklarnas miljöpåverkan är bland annat en studie från i somras som visade på att de släpper ut mer avgaser än en dieselbuss , och tidigare i höstas slog analyskonsultbolaget WSP fast att elsparkcyklarna inte har någon inverkan på minskade utsläpp.

Företaget svarar på kritiken

Elsparkcykelföretaget Voi är däremot kritisk till enkäten. De skriver i ett pressmeddelande att Ekot endast frågat personer i ett koncentrerat geografiskt område där folk främst cyklar, går eller åker kollektivt, och att det blir missvisande.

I april i år genomförde företaget en egen undersökning där de ställde samma fråga till 10.000 slumpmässigt utvalda kunder i Europa. Enligt Voi svarade 25% av respondenterna att de med sin senaste elsparkcykelresa hade ersatt antingen en privat bilresa, taxiresa eller Uberresa. 

ANNONS
Fakta

Så mycket släpper de olika transportmedlen ut

Bensinbil stadskörning: 250 gram/personkilometer

Elsparkcykel: 125 gram/personkilometer

Stadsbuss: 26 gram/personkilometer

Tunnelbana: 4,5 gram/personkilometer

Cykel: 5 gram/personkilometer

Promenad: 0 gram/personkilometer

Källa: North Carolina state university och SR Ekot.