24 barn har vräkts på fem år i Upplands-Bro

Sedan 2008 har 35 barn vräkts i Upplands-Bro och Järfälla.

En obetald hyra kan räcka för att bli av med sitt hem.

Kronofogden sammanställer årligen statistik över antalet vräkta barn.

Sedan 2008 har 11 barn vräkts i Järfälla. Hittills i år är det ett barn som fått lämna sitt hem.

– Tittar man på Järfälla går antalet vräkta barn upp och ned i statistiken men det är nog tillfälligheter. Det är svårt att just utifrån det här säga något. Det är inte särskilt många barn till antalet, säger Johan Krantz, controller på Kronofogden.

Men varje vräkning av ett barn är ett misslyckande, menar han.

– Sedan vet vi inte vad som händer efteråt. De flesta kommuner hävdar att man löser det, det är ingen som ställs på gatan.

Socialkontoret i Upplands-Bro kommun uppgav i förra veckan att tre barn i två familjer vräkts i kommunen hittills under 2013.

– Båda familjerna har blivit erbjudna sociala bostäder varav en tackat ja och en tackat nej då de har flyttat till en annan kommun, säger Leif Spjuth, tillförordnad avdelningschef på social­kontoret.

Han är ny på tjänsten och kan inte kommentera antalet vräkta barn tidigare år i Upplands-Bro, vilket handlar om totalt 24 barn sedan 2008.

– Jag utgår från att det inte gick att undvika vräkning och att stödinsatser erbjöds.

Hyreslagen garanterar inte att man får bo kvar bara för att man har barn.

– Men man är garanterad ett boende, man sätts inte på gatan, säger Spjuth.

Johan Krantz på Kronofogden bekräftar att barnfamiljer inte är undantagna vid vräkning.

– Det räcker med en obetald hyra eller upprepade försenade inbetalningar av hyran. Hyreslagen är tuff.

Hans Åkerman, enhetschef på socialförvaltningen i Järfälla, skriver i ett mejl:

– Det händer att avhysningar av barnfamiljer verkställs. Familjen har då redan löst sitt fortsatta boende på annat sätt och ställs inte utan ”tak över huvudet”. Förvaltningen har rutiner som tillförsäkrar att barnfamiljer inte ska ställas utan bostad i samband med avhysningar.

Fakta

Familjer kan få hjälp av kommunen

I Upplands-Bro har 24 barn vräkts sedan 2008.

I Järfälla har elva barn vräkts under samma tid.

Hyresvärdar är skyldiga att meddela kommunen när en barnfamilj vräks.

I Upplands-Bro erbjuds familjer som riskerar vräkning kontakt med socialsekreterare och med kommunens budget- och skuldrådgivare för hjälp att planera sin ekonomi.

Även förvaltningen i Järfälla uppges ha rutiner så att avhysta barn inte ställs utan bostad.

Källa: Kronofogden, ­Upplands-Bro kommun, Järfälla kommun