Min lokala hjälte

Elva nya anställs inom socialtjänsten

Anställda sa upp sig och situationen beskrevs som ohållbar inom socialomsorgen i Rinkeby-Kista förra året.

Nu anställs elva nya medarbetare.

I år har resurserna för socialomsorg i Rinkeby-Kista ökat med 13 miljoner kronor, vilket innebär att elva nya medarbetare anställs.

– Det känns bra, men eftersom mängden ärenden är stor kommer förändringarna inte att ske i en handvändning, säger Kerstin Alnervik, tillförordnad verksamhetsområdeschef för socialomsorg i Rinkeby-Kista.

I augusti förra året berättade Lokaltidningen Mitt i om den ansträngda situationen. Tio socialsekreterare från fem olika enheter inom Rinkeby-Kistas socialtjänst beskrev en verksamhet där duktiga socialsekreterare sa upp sig eller blev sjukskrivna för att de inte klarade ett uppdrag som i själva verket var omöjligt. De berättade att resurserna var så knappa att det endast fanns plats för de svåraste fallen.

Orsaken till den ansträngda situationen var bland annat att stadsdelsnämndens budgetram för individ- och familjeomsorg hade minskat med 1,8 procent sedan 2005. Den minskade också med hela 31 procent för den del som jobbade med förebyggande barn- och ungdomsverksamhet, exempelvis fritidsgårdar. Samtidigt ökade behoven stadigt.

Efter rapporteringen om det rådande läget ökade ­resurserna för social omsorg i Rinkeby-Kista med 13 miljoner kronor.

Av de elva tjänster som nu ska tillsättas kommer en ny till ungdomsenheten.

– Det återstår att se om en tjänst räcker, men generellt känns det positivt, säger socialsekreterare Malin Fröjmark.

Kerstin Alnervik är också positiv och hoppas att bättre förutsättningar kan göra dem mer offensiva. Och rekryteringen är redan igång.

– Det kan ändå ta lite tid innan vi märker effekterna, med tanke på att ny personal måste läras upp och sätta sig in i arbetsområdet.

De nya tjänsterna innebär bland annat förstärkning av utredare både på barn- och ungdomsenheten.

En ny tjänst kommer att ingå i det så kallade ungdomsteamet med speciell inriktning på ungdomar.

Två av tjänsterna kommer att gå till familjestödjare, som kommer att arbeta mer praktiskt med insatser.

Även Spånga-Tenstas socialomsorg har fått förstärkning, förra året tillsattes fyra nya tjänster.