Elva trafikdöda på tio år

Jaime Puerto promenerar dagligen längs Värmdövägen, en av Nackas mest olycksdrabbade vägar.
Jaime Puerto promenerar dagligen längs Värmdövägen, en av Nackas mest olycksdrabbade vägar.
Elva dödsolyckor, 190 svåra olyckor. Det är de allvarliga olyckorna som skett på Nackas mest olycksdrabbade vägar de senaste tio åren.

Listan toppas av länsväg 222 – Värmdöleden.

Från den 1 januari 2005 fram till förra tisdagen, den 24 februari, hade 1 456 trafikolyckor i Nacka rapporterats in till Transportstyrelsen.

Av dessa var elva dödsolyckor, 190 svåra olyckor och 1 223 lindriga olyckor. Resten var olyckor utan personskador.

Vägsträckorna där flest olyckor i trafiken inträffade under tioårsperioden var Värmdöleden (länsväg 222), Värmdövägen, Saltsjöbadsleden, Ältavägen och Järlaleden.

44 procent av trafikolyckorna skedde på de här fem vägarna.

När Lokaltidningen Mitt i pratade med fotgängaren Jaime Puerto på Värmdövägen, den väg i Nacka där näst flest trafikolyckor skett sedan 2005, tyckte han att vägen trots allt känns trygg att vara fotgängare på.

Han går här varje morgon för att lämna barn på förskolan och är noga med att stanna vid alla övergångställen och vänta på grön gubbe. Han blir dock inte förvånad när han får veta att Värmdövägen är en av de mest olycksdrabbade vägarna i kommunen.

– Nej, inte riktigt. På vissa sträckor på Värmdövägen är det bara en bilfil i vardera riktning, så jag kan förstå att det kan bli trångt och att olyckor kan hända.

Johan Kust vid trafikpolisen, säger att den vägsträcka i Nacka som sticker ut mest när det gäller trafikolyckor är Värmdöleden, motorvägen och huvudpulsåder för biltrafik till och från Nacka och Värmdö.

Just Värmdöleden och även Saltsjöbadsleden är två vägsträckor som trafikpolisen den kommande tiden kommer att satsa extra på när det gäller trafikbevakning, enligt Johan Kust.

När trafikpolisen planerar för sina trafikinsatser tittar polisen inte bara på var olyckorna sker utan även var polisen kan påverka och förebygga olyckor, främst höga hastigheter och upphinnandeolyckor.

På Värmdöleden har förändringar redan gjorts, dels vid den tidigare olycksdrabbade Kaffebacken, vägsträckan mellan Nacka forum och Södra länkentunneln, där nedfarten till Södra länken fått en egen fil, dels en ny påfart i höjd med Skurubron.

Redan i dag kan polisen se att förändringarna lett till förbättringar.

I exempelvis Kaffebacken flyter trafiken bättre.

– Folk planerar sin körning bättre, det är inte lika mycket olyckor, säger Johan Kust.

När det gäller antalet dödsfall i trafiken under tioårsperioden konstaterar Kust att det blivit en hel del dödsolyckor, men för en mer rättvis bild av trafikdöden borde statistiken rensas från dödsfall som man vet handlar om självmord eller sjukdomsfall, tycker han.