Min lokala hjälte

elvärme föreslås för ett snöfritt odenplan

Odenplan Flera medborgar­förslag har kommit in till stadsdelsnämnden om att lägga elvärme under Odenplans öppna ytor för att slippa snöröjning och skona granitstenarna från snöplogar. Men det ser ut att blir svårt att ordna. Trafikverket har just nu enbart fått i uppgift att återställa torget som det var innan bygget påbörjades. Förslagen har ändå skickade vidare till exploateringsnämnden och trafiknämnden.