Emågatan kan få 30 nya bostäder

30 nya lägenheter i Bagarmossen kan byggas. Stadsbyggnadsnämnden har godkänt detaljplanen. Planen innebär möjlighet att bygga ett nytt bostadshus i fyra våningar med totalt 30 ­hyreslägenheter vid Emågatan.

Under samrådet handlade de flesta synpunkterna om hur huset skulle se ut med hänsyn till kulturmiljön. Dessutom fanns det en oro för ökad trafik på Sockenvägen.

Efter samrådet fick taket en utformning som mer liknar omgivande hus. Under granskningstiden inkom inga synpunkter från sakägare.

Stadsbyggnadskontoret anser att det kommer att bli ett positivt tillskott till stadsdelen och att påverkan för de kringboende är acceptabel.