En av fyra ­lärare saknar behörighet

Sollentuna Nästan var fjärde grundskolelärare, eller 24,3 procent, av lärarna i Sollentuna saknar behörighet. Det visar färsk statistik från Skolverket. Värst är läget i kommunens friskolor, där hela 32,8 procent av lärarna är i avsaknad av behörighet.

I hela riket saknar drygt 22 procent av lärarna behörighet. De nya reglerna om lärarlegitimation började gälla den 1 juli och innebär bland annat att lärare som saknar legitimation inte kan bli tillsvidare­anställda.

För att räknas som behörig i Skolverkets statistik krävdes att lärarna var behöriga i minst ett av sina ämnen.