En av tre saknar lärarlegitimation

Från den 1 juli krävs lärarlegitimation för att kunna sätta ­betyg – något som flera grundskole­lärare i Skärholmen saknar.

Nu riskerar elever att få sina betyg satta av lärare som inte undervisar dem.

Enligt statistik från Skol­verket saknar en av tre ­lärare på grundskolorna i Skärholmens stadsdels­område legitimation, vilket ligger i nivå med rikssnittet. Mätningen gjordes i oktober i fjol.

En förklaring är att några fortfarande väntar på att få sin legitimation, menar Bo Andersson, grundskolechef i stadsdelen.

För att få en lärar­legi­ti­mation krävs att man har en pedagogisk högskoleexamen – något som nästan en av fem lärare i stadsdelen saknar.

– Det kan finnas en och annan som har blivit anställd som lärare som aldrig borde ha blivit anställd, som inte har en adekvat utbildning. Sedan kan det finnas lärare som är anställda där det saknas kanske fem poäng. Det är inte en homogen grupp, säger Bo Andersson.

I dag kan en lärare som saknar behörighet och lärar­legitimation ansvara för utbildningen, men i sommar skärps kraven. Många ­lärare som tidigare har planerat undervisningen och satt betyg kommer inte att kunna göra det till hösten.

– Det man kan göra är att man förser en icke-legitimerad lärare med en överrock, det vill säga en kollega som är legitimerad och som kan gå i god för planeringen och som per definition tar ansvar för betygsättning, ­säger Bo Andersson.

Andersson berättar att vissa ­lärartjänster kommer att göras om till andra tjänster på skolorna, som inte innefattar undervisning.

– Det blir också en konsekvens. Men sedan ska vi inte förringa att många av de lärare som jobbar på skolorna, som inte är legitimerade, har jobbat där i många år och gör ett gott jobb, ­säger han.

– I grund och botten är det positivt att vi ska tillförsäkra att eleverna får välutbildade lärare, men det hade varit mycket bättre om det hade funnits flera tusen lärare till. Så ser det inte ut i Sverige.

I grund och botten är det positivt att vi ska tillförsäkra att eleverna får välutbildade lärare.Bo Andersson