En av tre valde bort Hemmestaskolan

När Kyrkskolan lade ner årskurs 4 och 5 sökte sig många av skolans elever till Nacka i stället för den närmaste kommunala skolan. Men i stort har kommunens skolor fått fler elever.

Det är de gamla Kyrkskoleelever som nyss började i årskurs fyra som valt bort grundplaceringen i Hemmestaskolan.

Över 30 procent av klassens elever sökte sig till privata alternativ eller skolor i Nacka.

En av de föräldrar som tillsammans med sin 10-åriga dotter valde bort Hemmestaskolan till förmån för grannkommunen är Mikael Ahlsén.

– I och med att det har varit otydligt vad som skulle gälla på Hemmestaskolan vad gäller klassammansättning, skolutformning, lärarbehörighet och annat så valde vi en annan skola, säger han.

Men att Kyrkskolans gamla elever har börjat på andra skolor betyder inte att färre går på de kommunala skolorna. Tvärtom. De kommunala skolorna har fått fler elever det här läsåret jämfört med förra året.

Den här terminen började 3 994 elever på kommunens grundskolor. Det är en ökning med 208 elever sedan förra året. Så många elever har den kommunala skolan inte haft sedan 2005.

– Jag tycker att det är bra att det har ökat och det är kul att föräldrar och elever väljer oss, säger Pia Andersen, produktionsansvarig för Provarmdo, kommunens produktion av välfärdstjänster.

Hon vet ännu inte vad det är som gör att elevantalet har ökat.

Provarmdo jobbar med kvaliteten för att locka elever till sin verksamhet.

– Vi jobbar med att få en bra kvalitet på skolorna, både vad gäller kunskapsresultat och välmående.

Fakta

Var tionde nobbar Värmdö

Förra läsåret gick över 15 procent av barnen som bor i Värmdö kommun på fristående grundskolor. Över tre procent gick på kommunala skolor utanför Värmdö.

År 2010 gick nästan 20 procent av grundskoleeleverna på fristående skolor. Det är den högsta siffran de senaste tio åren.

Förra läsåret gick ungefär 10 procent av Värmdöbarnen på grundskolor, både fristående och kommunala, i andra kommuner.

Källa: Skolverket