Väg stängs av för att säkra skolvägen

Korsningen Eskilsvägen/Dalarövägen blir nu "säker skolvägspassage" och bilister måste hålla uppsikt.
Korsningen Eskilsvägen/Dalarövägen blir nu "säker skolvägspassage" och bilister måste hålla uppsikt.
En del av Eskilsvägen stängs nu av för att bli en säker skolvägspassage, enligt Haninge kommun.

Hundratals barn passerar korsningen dagligen när de ska ta sig till Vikingaskolans tillfälliga skollokaler.

Det är de närmare 600 skolbarnen från f-6-skolan Vikingaskolan i Handen som nu från höstterminen tillfälligt ska vistas i andra lokaler i väntan på att nya Vikingaskolan står klar, skriver Haninge kommun.

Terminen drog igång under måndagen.

De yngre eleverna ska nu gå i paviljonger intill Söderbymalmsskolan och eleverna i årskurs 4-6 ska gå i före detta gymnasieskolan Fredriks skollokaler.

Skollokalerna kommer att samutnyttjas av de äldre eleverna, och därför blir nu korsningen Eskilsvägen/Dalarövägen ”säker skolvägspassage”. Åtgärder har gjorts för att uppmärksamma bilister på att det är ett skolområde, men det är inget gångfartsområde.

Hundratals barn kommer flera gånger dagligen behöva passera korsningen, och därför krävs extra uppmärksamhet av bilisterna vid korsningen.

En del av Eskilsvägen, i färdriktning mot Söderbymalmsskolan och förbi förskolan Eken, stängs av för fordonstrafik i höjd med Söderbymalmsskolans idrottshall. Här ska en skolgård nu anläggas. Även infarten till Söderbymalmsskolans skolgård stängs av för trafik genom skolgården. Trafik in till Söderbymalmsskolan och förskolan Eken ska ske genom en bom invid Söderbymalmsskolans idrottshall.

Kommunen har publicerat en karta här över området och beskrivit mer om hur du som förälder ska hämta och lämna barnen i området.

Flera föräldrar hade fått information om att ett tillfälligt trafikljus skulle sättas upp i korsningen, och riktar nu kritik på Haninge kommuns facebooksida mot att detta inte sker.

Den nya Vikingaskolan beräknas vara klar i slutet av 2018.