ANNONS

En femtedel av Sumpans elever skolkar så mycket att bidrag dras in

Skolkar du så dras studiebidraget in.
Skolkar du så dras studiebidraget in.
Rekordmånga får studiebidraget indraget på grund av skolk.
ANNONS

Nya siffror från Centrala studiestödsnämnden (CSN) visar att cirka 24 000 elever på gymnasiet fick studiebidraget indraget på grund av skolk det gångna läsåret. Det motsvarar 7,8 procent av alla elever, vilket är en ökning jämfört med föregående läsår.

I Sundbyberg verkar skolket vara än mer utbrett – här blev 18,8 procent av med bidraget – nästan en femtedel av gymnasieeleverna.

I Solna skolkar man mindre – endast 12,7 procent blir av med bidraget.

Andelen personer med indraget studiebidrag har ökat de senaste nio läsåren, och en förklaring säga vara skärpta riktlinjerna för skolornas rapportering som CSN införde för fyra år sedan.

I Stockholms län fick 11,2 procent studiebidraget indraget på grund av skolk.

Fakta

Skolorna rapporterar in skolk

Gymnasieskolorna har till uppgift att rapportera in skolk vid fyra timmars upprepad frånvaro under en månads tid till CSN. Gränsen och praxis har varit i stort sett konstant sedan 2012.

Källa: CSN