En halv miljon till vägexperter

Politikerna vill förstärka bemanningen och köpa in konsulttjänster inför kommande vägprojekt. Nu tillsätter man extra pengar.

Om alla planer går i lås kommer det att vara stora skillnader i trafiknätet genom Huddinge i framtiden. Det är Trafikverket som planerar projekten men samtidigt är det flera andra kommuner som berörs.

Politikerna i Huddinge vill få i gång projekten så snart som möjligt. Enligt tidsplanen ska byggandet av Södertörnsleden, som sträcker sig mellan Jordbro och Masmo, starta redan nästa år. Vägbyggena kommer att innebära en hel del förändringar för Huddinge-borna. Därför satsas extra resurser i nästa års budget.

– Vi avsätter en halv miljon kronor för att hantera infrastrukturprojekten i kommunen. Mycket kommer att göras av Trafikverket men det ställer också krav på oss som kommun, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd med ansvar för bland annat trafikfrågor.

Det låter som ganska lite pengar?

– Vi bedömer att det är ett rejält tillskott. Pengarna är för 2013 och det är en ramökning så pengarna ligger kvar även 2014. Sedan får vi analysera om det behövs mer när budgetprocessen är i gång nästa år, säger Tomas Hansson.

Ännu är det inte spikat exakt vad pengarna ska gå till. Men enligt Tomas Hansson handlar det bland annat om att förstärka bemanningen på kommunen.

– Rent konkret så ger det oss möjlighet att förstärka bland personalen och vi får större utrymme att köpa in expertis som kan göra trafikberäkningar.

När det gäller Södertörnsleden återstår en del arbete. Tidigare i år överklagade Naturskyddsföreningen som menade att vägen var underdimensionerad. En breddning skulle innebära att en ny miljöprövning behöver göras.

Fakta

Vägprojekten

Flera stora vägprojekt planeras genom Huddinge; Södertörnsleden, Spårväg Syd och Förbifart Stockholm. Alla är de statliga vägar och projekten drivs av Trafikverket.

Tidigare har vissa Huddingepolitiker riktat kritik mot projektet med Södertörnsleden eftersom processen gått för fort.