(rubrik saknas)

Fakta

En läcka bör lagas inom ett dygn

Enligt Susann Wikström, jurist på Hyresgästföreningen, bör en vattenläcka åtgärdas inom ett dygn.

Om boende påverkas negativt från det att skadan anmälts till det att den åtgärdas kan hyresgästen få hyresreduktion.

Om något i lägenheten skadas, exempelvis möbler, finns det ett skadeståndsrättsligt ansvar.

Källa: Hyresgästföreningen