En lördag för trygghet i Vårby

Vårby gård På lördag arrangerar Huddinges brottsförebyggande råd en trygghetsdag i Vårby gård.

Mellan klockan 14 och 18 är det workshop och information i Vårbyhuset, Vårbyskolans matsal.

Tanken är att ta upp vad som kan göras för att minska nedskräpning och skadegörelse i området.

Även resultaten från trygghetskartläggningen kommer att presenteras och förslag på åtgärder.