ANNONS

En metropol för svävare

Svävarföraren Matte Hedelin från Svartsö kör allt från skolbarn till ambulanspersonal.
Svävarföraren Matte Hedelin från Svartsö kör allt från skolbarn till ambulanspersonal.
För 20 år sedan startade Matte Hedelin skärgårdens första svävartaxi för skolbarn. Nu är fordonen en naturlig del av skärgårdens vinterliv – och Värmdö en svävarmetropol.
ANNONS

Svartsöbon Matte Hedelin som äger två svävare har den ena inne på reparation på Ivanoff Hovercraft i Björkås på Djurö. Där den står urluftad utanför på asfalten ser den lite snopen ut, men Matte Hedelin kör glatt igång ena motorn som fyller underredet med luft – allt för att vi ska få en så realistisk bild som möjligt av is- och vattenfarkosten.

När Matte Hedelin började köra svävare 1991 var det för att skjutsa skolbarn mellan Ljusterö och Ingmarsö så att de även på vintern skulle kunna komma hem till sina föräldrar under skolveckan. I dag driver Matte Hedelin företaget Svischair med tre anställda och hans två svävare är igång från sex på morgonen till sju på kvällen, alla dagar hela vintersäsongen.

– Svävarna har skapat möjligheter till ett bättre liv. I dag är svävartrafiken så tillförlitlig att man helt kan planera sin resa och passa Waxholmsbolagets båtar till fastlandet, säger han.

Skolbarnen och fastboende i skärgården är fortfarande en viktig del, men Matte Hedelin kör också reguljärt åt Waxholmsbolaget. Han kör hemtjänstpersonal, sjukvårdspersonal och poliser. Hantverkare och fritidshusägare använder honom, liksom elnätsbolagens personal när de under svåra vinterstormar ska hitta orsaken till elavbrott. På helgerna kör han turister på skärgårdsrundturer och sist men inte minst har han sett till att skridskoåkare som inte orkar ta sig hem hamnar rätt.

Matte Hedelin är inte ensam om att köra svävare i skärgården. De senaste sex åren har länsstyrelsen beviljat 42 tillstånd. Av dem har över hälften en adress i Värmdö. På Djurö, där Matte Hedelins svävare är på reparation, finns också Ivanoff hovercraft, Europas ledande svävartillverkare som tillverkat mer än 100 stycken.

Inför den kommande vinter- säsongen hoppas Matte Hedelin på ett utökat tillstånd för nästan hela mellanskärgården.

Enligt Mats Hörström, nautisk handläggare på Transportstyrelsens sjöfartsavdelning som är en av länsstyrelsens remissinstanser, kommer det in fler och fler ansökningar av den här typen. Och Mats Hörström ser egentligen inga problem med det.

– Vi är mer restriktiva när det gäller privatpersoner. Syftet med näringstrafik är ju att det ska främja dem som bor i skärgården och då kan större områden behövas, säger han.

Kritiker brukar påpeka att svävare bullrar och det finns en oro för att de ska bli vinterns vattenskotrar. En annan synpunkt är att de genom sin tyngd kan bryta sönder isen och förstöra gångstråk.

ANNONS

Matte Hedelin har full respekt för gångstråken, men han tror inte att svävare inom en nära framtid blir en var mans grej.

– Det är en hel del underhåll. Dessutom kostar de omkring en miljon kronor, säger han.

Fakta

65 km i timmen

En svävare styrs med roder och bromsar genom att vända 180 grader.

Svävare går på bensin och kör mellan 45 och 65 kilometer i timmen.

Partiet närmast isen består av flera så kallade kjolfingrar, gjorda av neoprengummi som valsats på en väv. På en säsong kan det gå åt 400 kjolfingrar.

Källa: Matte Hedelin