En miljon hittades i fifflares bankfack

Järfällaföretagaren i vårdbranschen struntade i att redovisa intäkter på 6,7 miljoner. Det menar Skatteverket som upptäckte fifflet.

Vid en razzia hittades drygt en miljon i mannens bankfack.

Varför just den här Järfällaföretagaren började granskas vill Jan Sewelén, beslutsfattare på Skatteverket, inte närmare gå in på.

– Vi kan inte kommentera om det enskilda ärendet.

Kontroller av företagarens inkomster för åren 2010 och 2011 visade att han undanhållit 6,7 miljoner kronor för beskattning.

– Det är ett betydande belopp som undanhållits, säger Jan Sewelén.

Företagaren, som är verksam i vårdbranschen och har en mottagning i Järfälla, hade redovisat inkomster på 11 miljoner kronor respektive 10,4 miljoner för 2010 och 2011. Men Försäkringskassans uppgifter visade att han i själva verket fått ut 15,4 respektive 12,9 miljoner i patientavgifter och ersättningar.

Företagaren har enligt utredningen sagt att han inte varit delaktig i mottagningens ekonomi, utan att den sköts av receptionspersonal och en bokföringskonsult.

Men Skatteverket hävdar att det är vårdföretagaren själv som haft den yttersta kontrollen av intäkterna.

Av sekretesskäl säger Jan Sewelén att han inte kan svara på om företagaren kommer att polisanmälas.

– Men allmänt sett har Skatteverket anmälningsskyldighet när det handlar om skattebrott och bokföringsbrott. Under vissa förutsättningar är vi skyldiga att anmäla, säger han.

Skulle Skatteverket anmäla företagaren är det domstolen som beslutar om ett eventuellt näringsförbud. Hos Attunda tingsrätt fanns förra veckan inga pågående mål som rör mannen.

Förvaltningsrätten har sedan tidigare beslutat att 3,7 miljoner får tas i anspråk av Järfällaföretagarens egendom. Bland annat har drygt en miljon kronor hittats i företagarens bankfack.

Enligt Jan Sewelén är patienter som är skrivna på mannens mottagning inte drabbade av det som framkommit i Skatteverkets utredning.

Lokaltidningen Mitt i har sökt företagarens advokat.

Det är betydande belopp som undanhållits.Jan Sewelén, beslutsfattare på Skatteverket