En ny bild av Farsta växer fram på nätet

Farsta centrum 2000-talet.
Farsta centrum 2000-talet.
Kafferep i farmors kolonilott, en grupp kamrater på torget eller en nu nedlagd och bortglömd speceriaffär.

För den som samlat på sig gamla Farstabilder ges på onsdag kväll gyllene tillfälle att dela med sig.

– Man kan dela med sig av sina bilder på ett sätt som tilltalar gammal som ung – alla har fascinerande historier att berätta. Och även om Farsta är en ung förort så finns det mycket intressant här, säger fotografen Alistair Gooch.

Han är själv Farstabo sedan ett och ett halvt år tillbaka och har tagit initiativ till kvällsmötet i Kulturcentrum dit han uppmanar Farstabor att ta med bilder från sina egna gamla fotoalbum som på webbplatsen ska få ett nytt sammanhang.

Sidan heter Historypin och är en social mötesplats där vem som helst kan ladda upp ögonblicksbilder från det förflutna till ett stort webbarkiv tillgängligt för hela världen.

– Sidan drar nytta av Googles kartor och gatubilder och lägger dessutom till en tidsdimension. Det är en sida som kan användas av alla möjliga: privatperson­er, skolor och föreningar. Egentligen är det bara fantasin som sätter gränser.

Via en app går det enkelt att fotografera av den gamla bilden och därefter ladda upp den.

Fotona behöver inte nödvändigtvis vara mycket gamla, det räcker långt om de bara har några år på nacken.

Motiven i sig behöver inte heller vara särskilt märkvärdiga, utan de kan föreställa vad som helst från det lokala samhället. Viktigast är att bilden berättar något och själv tycker Alistair Gooch att det är extra roligt om det finns människor med på bilderna.

– Även bilder på gamla byggnader är intressanta, men sådana finns det ganska gott om redan inom hembygdsrörelsen. Däremot privatbilder på vanligt folk i vardagssituationer – det har tidigare inte dokumenterats på det här sättet, säger han.

Fakta

Ett digitalt fotoarkiv på internet

Gamla bilder läggs upp på sidan där alla kan ta del av dem.

Med hjälp att Googles nutida gatubilder kan man dessutom jämföra dåtid med nutid.

Historypin har i dag över 30 000 bilder och minnen ”uppsatta” på världskartan, de flesta än så länge i Storbritannien.Källa:historypin.se