En plan med konstgräs får räcka

Det räcker med en konstgräsplan i Gläntan. Det anser majoriteten i stadsdelsnämnden som i torsdags röstade igenom ett eget svar om Gläntans framtid till stadsbyggnadskontoret.

I förslaget till detaljplan, som mött stark kritik från villaägareföreningen och grannar till Gläntan, finns två nya konstgräsplaner. Men stadsdelsnämnden anser att det även i framtiden måste finnas plats både för spontanidrott och organiserad fotboll.

Dessutom anser nämnden att bland annat trafiksäkerheten i området måste utredas närmre.

Synpunkterna på detaljplanen sammanställas nu av stadsbyggnadskontoret som troligen presenterar ett förslag till beslut för stadsbyggnadsnämnden i mars.