En portion skolmat: 9,20 kronor

Sundbyberg Organisationen Skolmatens vänner har sammanställt kommunernas satsningar på lunchen i grundskolan. Snittet för riket är 9,40 kronor. I Sundbyberg ligger man strax därunder med 9,20 kronor per elev och lunch.

Snålast är man på Orust där eleverna äter för 6,43 kronor. Hylte är mest frikostiga och satsar 13,70 kronor per elev och lunch.