Medborgarkontor på gång i Blackeberg

Nu ska det bli lättare att påverka lokalt. Det är i alla fall tanken med det medborgarkontor som öppnar under hösten i Blackebergs bibliotek på Blackebergsplan.

Två samhällsvägledare är redan på plats för att planera verksamheten.

– Vi vill inte vara ett traditionellt medborgarkontor där vi sitter vid en disk utan vi ska jobba mer utåt för att skapa mötesplatser och försöka aktivera Brommaborna så att de vill vara med och påverka sin närdemokrati, säger Matilda Jakobsson, en av samhällsvägledarna.

På medborgarkontoret ska det gå att få hjälp med att tyda brev från myndigheter, fylla i blanketter och hjälp med vart man vänder sig i olika ärenden.

Onsdagen den 14 oktober klockan 17-19 ordnas ett möte på biblioteket där alla som vill kan lämna in synpunkter och förslag på vad det nya medborgarkontoret ska syssla med.