En tredje paviljong ska byggas vid Vistaskolan

Skogsdungen ska bli skolgård och på parkeringen ska paviljongen stå.
Skogsdungen ska bli skolgård och på parkeringen ska paviljongen stå.
Två paviljonger står redan på Vistaskolans gård. Nu är en tredje på gång, i väntan på Glömsta och Kästa skolor.

På kommunen medger man att planeringen har varit dålig.

Barnens skolgård är mindre än vad den borde vara. Där står två paviljonger, och snart en tredje.

– Jag är mest förvånad över bristen på planeringsförmåga, säger Claes Ihlman, förälder till barn på skolan.

Även föräldern Anne-Marie Sandquist är kritisk.

– Här är redan kaos, det är väldigt trångt med för många barn. Och nu lär det bli problem med matsalen och idrottshallen också.

Grundskolenämndens ordförande Malin Danielsson (FP) menar att kommunen borde ha planerat för fler skolor för femton år sedan.

– Planeringen har varit otroligt dålig, vi har inte haft de skolplanerna som hade behövts. Nu har vi tagit krafttag för att undvika sådana här situationer i framtiden.

Enligt henne är en förklaring att kommunen inte varit beredd på tillväxten i området.

Men ni byggde bostadsområdet Vistaberg?

– Då byggde vi Rosenhill och gjorde Vistaskolan större, men det flyttade in fler barnfamiljer än vad vi räknat med.

För att nu minska trycket på Vistaskolan ska den nya paviljongen ligga på parkeringen vid förskolan. I paviljongen ska det enligt planerna också finnas en matsal och fritidsverksamhet. När gäller idrottsverksamheten finns det frågetecken.

– Vi är inte hundra procent klara med det ännu. Förvaltningen tittar på om det behövs externa hallar. I paviljongen ska det finnas större salar där de yngre eleverna eventuellt kan ha rörelse.

Marken där den tänkta paviljongen ska stå undersöks nu för att se om den håller. Vistaskolans rektor Anna Stjelke förklarar att när den nya står på plats ska samtliga tre paviljonger tillhöra Kästa skola. Och en ny skolgård vid Vistaskolan ska skapas.

– Alla barn får inte plats på vår gård, så är det. Det ligger en skogsdunge längs med Hageby allé, där får man röja i så fall. Även om det blir provisoriska lokaler så är det mest skonsamt för barnen att de får gå tillsammans och att inte allt är nytt på en gång sedan nästa år.

Fakta

Nya skolor klara 2015 och 2016

Kästa skola och förskola ska stå klar hösten 2015.

Glömsta skola ska vara färdig 2016.

Den nya paviljongen på Vistaskolan ska stå färdig till hösten 2014, och rymma nio klasser.

Samtliga paviljonger ska då tillhöra Kästa skola, och tas bort när skolan står färdig.

Källa: Huddinge kommun