En vecka för Järfällas föräldrar

Tips och inspiration i föräldraskapet. Det vill Järfälla kommun ge föräldrar när de ordnar föräldravecka.

Mellan den 21 och 27 oktober anordnar kommunen en föräldravecka för Järfällas föräldrar. Veckan är en ny satsning från socialförvaltningen och syftar till att ge föräldrarna tips och praktiska verktyg för föräldraskapet. Föreläsningar och workshops med teman som barns självkänsla, hur det är att vara tonårsförälder och hur man bäst stöttar sitt barn i skolarbetet är några av ämnena som tas upp.

Fullständigt program och anmälan finns på kommunens hemsida. Samtliga programpunkter är gratis.