Eneby torg kan få ett seniorboende

Enebybergsbon Åke Werner tycker inte att man ska riva pensionärsradhusen invid Eneby torg och ersätta dem med ett stort hus med seniorlägenheter.
Enebybergsbon Åke Werner tycker inte att man ska riva pensionärsradhusen invid Eneby torg och ersätta dem med ett stort hus med seniorlägenheter.
Det nya seniorboendet skulle enligt förslag uppföras intill Eneby torg, där det i dag finns kommunägda pensionärsradhus.
Det nya seniorboendet skulle enligt förslag uppföras intill Eneby torg, där det i dag finns kommunägda pensionärsradhus.
Det nya seniorboendet kan enligt förslag uppföras intill Eneby torg, där det i dag finns kommunägda pensionärsradhus.
Det nya seniorboendet kan enligt förslag uppföras intill Eneby torg, där det i dag finns kommunägda pensionärsradhus.
Kommunens i särklass populäraste senioboende finns i Kevinge.

Nu kan Enebyberg få ett liknande seniorboende- vid Eneby torg.

Men alla är inte förtjusta i idén.

Om några år kan Eneby torg vara en gigantisk byggarbetsplats. Om fler lägenheter och ett seniorboende byggs intill torget.

Kommunstyrelsen beslutade nämligen vid sitt senaste möte att byggnadsnämnden ska ta fram ett förslag till detaljplaneprogram för området kring Eneby torg.

Planen ska innefatta bland annat 140 lägenheter på östra sidan av Enebybergsvägen vid Eneby torg och 70-80 seniorlägenheter i kvarteret Plogen, på västra sidan av Enebybergsvägen, där det i dag finns kommunägda pensionärsradhus.

I ett veckobrev till moderaterna i Danderyd berättade kommunstyrelsens ordförande Olle Reichenberg (M) att kommunstyrelsen, på initiativ av tjänstemännen, beslutat att även införliva kvarteret Plogen i uppdraget att upprätta en detaljplan.

I det området finns i dag en trist bullervall och 18 energislukande radhus som kommunen äger, menar Reichenberg.

Radhusen skulle, enligt Reichenberg, kunna ersättas med ett hus med lägenheter för seniorer.

– Det är så att Kevinge i Mörby är oerhört populärt och har ganska lång kö, därför ska vi undersöka om det går att få till ett seniorboende även i Enebyberg, säger Olle Reichenberg.

M, Fp och Kd i kommunstyrelsen röstade för förslaget att lägga in ett seniorboende i detaljplanen. C, Mp och S röstade emot.

– Det här är bland det finaste vi har för pensionärer, nyrenoverade och handikappanpassade radhus med egna täppor, säger Siv Sahlström (C), som vill behålla pensionärsradhusen.

Miljöpartiets Carolin Robson håller med Siv Sahlström.

– Jag tycker det är slöseri med pengar att riva radhusen, säger hon.

Enebybergsbon Åke Werner, aktiv i kommunala pensionärsrådet och PRO, väljer att uttala sig som privatperson.

– Jag tycker man ska bygga seniorboende men inte på bekostnad av de pensionärsradhus som finns utan på en plats som blir ledig när kraftledningen genom Enebyberg tas ner, säger han.

Byggnadsnämnden har nu fått uppdraget att utarbeta en detaljplan som sedan ska ut på samråd. Kommunfullmäktige tar sedan ställning till det slutliga detaljplaneförslaget som möjliggör uppförandet av ett seniorboende vid Eneby torg. Den nya detaljplanen kan vara klar om 1,5 år – om den inte överklagas.

Fakta

Allt fler pensionärer i Danderyd

2013 2014 Prognos 2018 Förändring

Åldersgrupp Antal Antal Antal i procent

65-79 4 421 4 458 4 529 2,4 procent

80- 1 993 2 004 2 038 2,3 procent