Enebybergs skola säger upp personal: ”Kommer att drabba barnen”

Brageskolan är en av de fyra skolorna i Enebybergs skolenhet.
Brageskolan är en av de fyra skolorna i Enebybergs skolenhet.
Danderyd är mitt i en ekonomisk kris och alla skolor i Danderyd behöver skära i sina kostnader. Elevantalet väntas att sjunka om ett par år – men redan till hösten sägs flera tjänster upp på Enebybergs skola. Och fler får gå nästa år.

– Vi mår jättedåligt, det här drabbar alla på skolan. Vi hade ett bra arbetslag och ett bra team och vi trivs ihop, säger en av personalen på skolan som vill vara anonym.

Elevantalet i Danderyds skolor väntas att minska under de närmaste åren. Men redan nu görs åtgärder för att dra ner på kostnaderna i kommunen.

Att vi ska drabbas för att kommunen inte kan sköta sin ekonomi känns inte bra

Personal på Enebybergs skola

Uppgifter till Mitt i bekräftar att sju personer redan har sagts upp på Enebybergs skola inför höstterminen 2019 och fler tjänster ska tas bort år 2020.

– Att vi ska drabbas för att kommunen inte kan sköta sin ekonomi känns inte bra, säger samma person.

Risk för orken tar slut

Enebybergs skola består av fyra enheter, Brageskolan, Enebyskolan, Hagaskolan och Hagapaviljongen. Samtliga skolor i Danderyd tittar nu över sin ekonomi och sina lokaler samt hur de används.

I en konsekvensanalys som är framtagen av skolledningen i Enebyberg framgår vilka risker som kan uppstå om skolan tvingas skära i ekonomin och säga upp personal.

Där står det bland annat:

”Med ökad arbetsbelastning finns risk för att det inte finns tid eller ork att ha fokus på skolutvecklingsarbete för medarbetare.”

Till hösten tas alltså flera tjänster bort på Enebybergs skola trots att elevantalet nästkommande läsår är lika stort som det nuvarande. Inte förrän 2020-2021 väntas skolan ta emot 30 elever färre.

– Det är självklart att kommer att påverka verksamheten så är det. Men hur det kommer att göra det vet vi inte idag, säger Johan Harryson som är bildningsdirektör i Danderyds kommun.

Attraktivare skola

Danderyd har i dag omkring 800 anställda inom skolorna i kommunen. Av dessa kommer ett antal fasta tjänster att sägas upp redan till hösten. Exakt hur många kan kommunen inte svara på än.

– Den viktigaste anledningen till detta är att antalet barn i Danderyds skolor har minskat under det senaste året och kommer att minska ytterligare till hösten. Det handlar helt enkelt om att anpassa verksamheterna till rådande förutsättningar och att nå en budget i balans, säger Johan Harryson.

I konsekvensanalysen menar skolledningen att det inte är hållbart att skolor med stort elevantal ska kompensera för de skolor i andra kommundelar som inte har tillräckligt elevantal.

Men enligt bildningsdirektören arbetar kommunen för att alla elever ska få samma förutsättningar.

Vi kommer att hitta nya lösningar och arbetssätt som kommer att göra skolorna ännu bättre och ännu mer attraktiva

Johan Harryson, bildningsdirektör i Danderyd

– Att erbjuda våra elever en högkvalitativ och likvärdig undervisning kommer alltid att vara vår högsta prioritet. Den totala översyn och det genomgripande arbete som nu görs på Enebybergs skola, liksom på alla våra andra skolor, är nödvändig och kan också föra en del gott med sig.

På vilket sätt då? Med färre personal är det väl svårare att behålla samma kvalitét?

– Jag är helt säker på att vi i den här processen kommer att hitta nya lösningar och arbetssätt som kommer att göra skolorna ännu bättre och ännu mer attraktiva för både elever och medarbetare, säger Johan Harryson.

Förutom de som sägs upp bland personalen på Enebybergs skola funderar enligt uppgift till Mitt i fler på att säga upp sig om arbetsbelastningen blir för stor.

– Det här kommer att drabba barnen, det kommer inte att var samma kvalitét längre. Flera föräldrar har sagt till mig att det kanske är dags att byta skola, säger en i personalen.

Rektorn på Enebybergs skola har avböjt att kommentera och hänvisar till bildningsdirektören, Johan Harryson.