Energigymnasiet riskerar stort vite

På torsdag avgör förvaltningsrätten om Energigymnasiet måste betala ett vite på 600 000 kronor.

Det är Skolinspektionen som kräver Energigymnasiet i både Väsby och Täby på vite. Detta eftersom skolan, enligt Skolinspektionen, inte har åtgärdat de allvarliga brister som upptäcktes vid en inspektion. Bristerna gäller bland annat särskilt stöd och studiehandledning på modersmålet, avsaknad av skolbibliotek och att det inte finns en plan för kränkande behandling.

Energigymnasiet är där­emot av en helt annan åsikt och hävdar att alla brister är åtgärdade och skolans rektor Göran Lundkvist är optimistisk inför förhandlingen i förvaltningsrätten.

– Ja, vi anser att vi har åtgärdat samtliga brister som har påpekats, säger han.

Att gå till domstol för att få ett vite utdömt har bara vara möjligt för Skolinspektionen sedan den nya skollagen infördes 2010. Men att det sker är ovanligt. Hittills i år handlar det om bara ett par fall.

När målet avgörs på torsdag kommer det att på skolans initiativ hållas en muntlig förhandling. Det betyder att båda parter får presentera sina argument inför rätten.

De båda Energigymnasierna har omkring 100 elever. Enligt rektor Göran Lundkvist finns det ingen risk för nedläggning om skolan tvingas betala vitet på 600 000 kronor.

– Nej, det gör det inte. Men vi skulle hellre använda pengarna till att satsa på eleverna.

Domen kan överklagas till kammarrätten.

Vi anser att vi har åtgärdat samtliga brister som har påpekats.