ANNONS

M: Låt Engelska skolan ta över i Brandbergen

Insändarskribenten känner sig sviken av Brandbergsskolan.
Moderaterna vill att en friskoleaktör tar över Brandbergsskolan på grund av resultaten.
Sara Sixten (M).
Sara Sixten (M).
Haningemoderaterna säger på tisdagen att man nu vill att en friskolekoncern tar över kommunala Brandbergsskolan. Utspelet kommer efter att skolans årskurs 9-betyg sjunkit kraftigt. Engelska skolan nämns som en kandidat. "Att lägga skulden på nyanlända eller kamma över saken köper inte jag", säger Sara Sixten (M).
ANNONS

Under måndagen presenterade Mitt i betygsresultaten för årskurs 9 i Haninge. Totalt sett sjunker resultaten, men det är stora skillnader mellan skolorna.

Brandbergsskolan, som också fått en kraftigt ökad andel nyanlända i årskurs 9, har tappat mest. Antalet som når målen i samtliga ämnen minskar från 45 procent till 21.

Grundskolechefen Lina Axelsson Kihlblom menade att resultaten inte är anmärkningsvärda med tanke på hur många fler nyanlända som i dag går i nian i Brandbergsskolan.

Men Moderaterna menar på tisdagen att resultaten är alltför svaga. Brandbergsskolan redan fått många chanser att bättra sig, och det håller inte att hålla de nyanlända som orsak till resultaten, menar Sara Sixten (M), ledamot i grund- och förskolenämnden.

– Tittar vi på vårterminens årskurs 6 och plockar bort de nyanlända så är resultaten ändå inte så mycket bättre. Jag har svårt att tro att föräldrar och elever köper resonemanget. För mig är det helt oacceptabelt att köpa det. Brandbergsskolan har haft hur mycket elevtapp som helst och man har haft eftersatt ekonomi. Rektorn har gjort hur många omtag som helst, men det spelar ingen roll. Det hjälper inte eleverna att få rätt utbildning vilket de har rätt till, säger Sara Sixten.

”Det handlar inte alls om att vi vill lägga ned Brandbergsskolan, utan att någon annan huvudman ska driva den för att se om vi får skillnad.”
Sara Sixten (M)

Hon menar att fler resurser inte hjälper.
– Vi har tillfört enorma summor pengar till Brandbergsskolan, cirka 15 miljoner kronor de sista fem åren, men likväl händer inte särskilt mycket. Detta skulle vi aldrig acceptera för en friskola. Brandbergsskolans elevgrupp har rättigheter precis som alla andra, då kan vi inte ursäkta resultaten med nyanlända.

Sara Sixten riktar också kritik mot grundskolechefens kommentarer, om att skolan skulle läggas ned och att just kommunala skolor kommer vara nödvändiga.
– Det handlar inte alls om att vi vill lägga ned Brandbergsskolan, utan att någon annan huvudman ska driva den för att se om vi får skillnad. Det här här utbildningsförvaltningens ansvar, men vi ser inga resultat, säger Sara Sixten.

Sara Sixten tycker 2016 års betygsresultat i Brandbergen är så svaga att skiftet måste göras.
– Jag tror att till exempel Internationella Engelska skolan eller någon annan skolkoncern med enorma köer skulle passa bra i Brandbergen. Det handlar ju om ett helt annat söktryck till den skolan, och det behövs i Brandbergen. Engelska skolan har historiskt bra resultat och en bra plattform, och jag tror att den hade lockat elever från hela Haninge till Brandbergen.

ANNONS

Häng med i Haninge! Få koll på veckans viktigaste nyheter. Prenumerera på Mitt i Haninges nyhetsbrev!