Engelska skolan får öppna i Huddinge

Huddinge Skolinspektionen ger grönt ljus för Internationella engelska skolan att starta sin verksamhet i Huddinge kommun.

Skolan hade ansökt om att få öppna grundskola för årskurserna 4–9. Skolinspektionen bedömer att skolan har förutsättningar att bedriva sin verksamhet i kommunen, man bedömer att det finns tillräckligt med elevunderlag. Beslutet togs den 27 september men kan fortfarande överklagas till förvaltningsrätten tre veckor efter beslutet.