Engelska skolan rör om

Pernilla Alm tror att färre kommer att välja Sofiebergsskolan om den framöver bara ska ta emot elever på lågstadiet. ”Vi valde ju den för att slippa skolbyten när barnen är små,” säger hon.
Pernilla Alm tror att färre kommer att välja Sofiebergsskolan om den framöver bara ska ta emot elever på lågstadiet. ”Vi valde ju den för att slippa skolbyten när barnen är små,” säger hon.
Nästa höst startar Internationella engelska skolan sin första skola i Tyresö. Etableringen påverkar alla skolor i kommunen.

Sofiebergs skola föreslås nu bli en lågstadieskola – något som fått föräldrar att ilskna till.

Internationella engelska skolan har långt gångna planer på att starta en filial i Tyresö till hösten 2014. Enligt uppgift från kommunen vill skolan börja med att öppna dörrarna för årskurs 4 till 7. Tyresös tjänstemän räknar med att det handlar om ungefär 360 elever.

Kommunen har länge efterlyst besked, för att enklare kunna planera för framtiden.

– Nu tror jag att vi vet, och det blev ett betydligt större antal än vi räknat med. Det är klart att det ställer saker och ting på ända. Nu måste vi sätta oss ner och undersöka hur det påverkar, säger Håkan Bertilsson, stabschef på barn- och utbildningsförvaltningen.

Redan innan beskedet kom hade tjänstemännen tagit höjd för den nya konkurrensen. I en paketlösning för den kommande platsbristen för skolbarn i Trollbäcken föreslås att Fornuddens skolas baracker ersätts med en utbyggnad av skolbyggnaden – något som skulle ge plats för ytterligare 50 elever.

Samtidigt ska Sofiebergs skola, som i dag tar emot elever från förskoleklass till och med femman, bli en lågstadieskola. Anledningen är att man vill undvika allt för små klasser på mellanstadiet, när konkurrensen tilltar.

Paketet skulle ha klubbats igenom i onsdags kväll, men politikerna backade i sista stund, då det stod klart att föräldrar med barn på Sofiebergsskolan inte informerats.

Nu väntas politikerna i stället fatta beslut i februari.

– Vi vill få acceptans bland föräldrarna först. Men i princip är det ett bra förslag, säger Ann-Christin Svensson (M), ordförande i barn och utbildningsnämnden.

Föräldrar på Sofiebergs skola ogillar förslaget – särskilt som föräldrarådet aldrig informerades i förväg.

– Vi har hela tiden bara fått höra motsatsen – att skolan ska byggas ut för att också kunna ha en klass i årskurs sex, säger Pernilla Alm, medlem i rådet och mamma till två barn.

Enligt henne väljer många föräldrar Sofiebergsskolan just för att skolan är liten och för att syskon ska kunna gå tillsammans en längre tid.

– Vi vill ha det tryggt och slippa många skolbyten. För barnen är det här en försämring, när de måste byta skola i mellanstadiet till en skola längre bort, säger hon.

Kommunen uppskattar att 320 barn från Tyresö kommer att välja Engelska skolan. Drygt 100 av dem väntas komma från Trollbäcken. Pernilla Alm ser en utveckling där kommunen tvingar föräldrar att ha sina barn i friskolor längre bort.

– Med den barnboom vi har i Trollbäcken i dag kommer ju inte de kommunala skolorna att ha plats för alla.

Presskontakten på Engelska skolan poängterar att man ännu för förhandlingar med en fastighetsvärd, och att detaljer som elevantal därför inte går att slå fast.

Fakta

200 fler elever om sex år

Beräknat antal elever i åldern 6–15 år i Trollbäcken, inklusive Lindalen:

Källa: Tyresö kommun