Engevik ersätter Minna Klintz

Nyheter Torsten Engevik (FP) blir Lidingö kommuns nya kommunalråd. Han efterträder Minna Klintz(FP) som ordförande för utbildningsnämnden och vice ordförande i kommunstyrelsen från och med den 1 oktober.

Beslutet kommer att fattas på kommunfullmäktiges möte den 30 september.

Torsten Engevik har suttit i kommunfullmäktige och varit ordförande i socialnämnden sedan 2008 och det är ännu inte klart vem som ska ta över hans uppdrag där.

Minna Klintz gick i början av månaden ut med att hon avgår efter 15 år som kommunpolitiker och fem år som heltidspolitiker.